اتوماسیون اداری برای شرکت های کوچک

 بهترین گزینه جهت اتوماسیون اداری برای شرکت های کوچک

اتوماسیون اداری همگام با قابلیت های بسیار گسترده نه تنها نیازهای مورد انتظار یک اتوماسیون اداری برای شرکت های کوچک را فراهم آورده، بلکه قابلیت های موجود در این نرم افزار پاسخگوی نیاز های شرکت های هولدینگ ونیز سازمانهای با حجم مکاتبات بالا و تعداد کاربران زیاد را نیز خواهد داد.   هزینه راه اندازی اتوماسیون اداری
  برخی از قابلیت های نرم افزار اتوماسیون اداری همگام
  • قابلیت اسکن انبوه اسناد
  • قابلیت ثبت اسناد وارده
  • کارتابل های متنوع
  • گردش مکاتبات بین پرسنل شرکت
  • قابلیت تعریف دبیرخانه های متعدد
  • تعریف پرسنل و انتساب مشاغل به آنها
  • ارسال و دریافت فکس
  • ارسال و دریافت ایمیل
و . . .    

برخی از تصاویر و خروجی های نرم افزار