اتوماسیون اداری چیست

 

اولین گام در اجرای مکانیزه کردن سازمان پرسش این سوال است که اتوماسیون اداری چیست و این نرم افزار برای سازمان شما چه می کند. در پاسخ به این سوال باید گفت اتوماسیون اداری یک سیستم متشکل از نرم افزار ، سخت افزار و شبکه های رایانه ای است که فرایند مکاتبات درون و برون سازمانی را مکانیزه می کند.برای روشن تر شدن موضوع در ادامه به توضیح برخی از مولفه های اساسی که هر نرم افزار اتوماسیون اداری دارا می باشد را توضیح می دهیم.