کاربرپسندی (User Friendly) چیست؟ رابط کاربری نرم‌افزار در واقع بخشی از نرم‌افزار است که کاربران به صورت مداوم آن را مشاهده کرده و روزانه برای انجام امور خود از طریق نرم‌افزار با آن سروکار دارند. در واقع رنگ‌بندی مناسب، طراحی مدرن منوها و گزینه‌ها، چینش کاربردی ستون‌ها و اطلاعات، دسترسی راحت به موارد موردنیاز کاربر و مواردی از این قبیل همگی در بحث طراحی رابط کاربری نرم‌افزار مطرح است.