نرم افزار بایگانی اسناد

نرم افزار بایگانی اسناد همگام یکی از بهترین نرم افزارهای دبیرخانه در نوع خود می باشد.
امروزه با توجه به گرانی لوازم مورد نیاز در امر مکاتبات مانند کاغذ،کارتریج،پست مدارک و از همه مهمتر زمان و نیروی انسانی استفاده از نرم افزاردبیرخانه
به امری حیاتی برای سازمان ها و شرکتها مبدل گشته است.اهمیت موضوع در موارد اداری که دبیرخانه بدون کاغذ جزو وظایف تکلیفی شان می باشد دو چندان بوده بطوریکه بکارگیری نرم افزار برای انجام امور اداری به یک اضطرار تبدیل گشته است.از این رو گروه نرم افزاری همگام جهت ارائه خدمات کیفی به هموطنان اقدام به تولید نرم افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری همگام را درسرلوجه وظایف خود قرار داده است.

برخی قابلیت های نرم افزار بایگانی اسناد عبارتند از :

 • اسکن نامه های وارده و صادره به سازمان
 • تعریف فرمت شماره گذاری خاص سازمان
 • قابلیت تعریف سربرگ سازمان در نرم افزار
 •  جستجوی سریع نامه ها بر اساس طیف وسیعی از معیارها
 • الصاق ضمائم با هر فرمتی از فایل و یا به صورت مستقیم از اسکنر و یا فکس
 • گزارش گیری از فعالیت های صورت گرفته روی نامه
 • گزارش تعداد نامه وارده،صادره،ثبت شده،امضا شده و …
 • ارسال و دریافت مکانیزه فکس
 • ارسال و دریافت نامه توسط موتور پست الکترونیک
 • ارسال sms  به همراه نامه به منظور اطلاع رسانی سریع تر
 • قابلیت تعریف و بکارگیری فرم های خاص سازمان


دانلود معرفی محصول