۱۳۹۸/۸/۱۶ ۱۶:۲۲:۰۷

اسناد در همگام

گروه نرم افزاری همگام همواره کوشیده است تا نکات هفتگانه مذکور در تولید پروژه های نرم افزاری خود را لحاظ نماید.بررسی نیازهای سازمانی و نیز کاربران تیم را قادر به تولید محصولی نموده که به اذعان کاربران استفاده کننده از [...]

۱۳۹۸/۸/۱۶ ۱۶:۲۱:۵۹

گردش مکاتبات

امروزه با عنایت به حجم زیاد مکاتبات ، سازمانها و شرکتها نیاز به نرم افزار برای آرشیو اسناد و نیز مدیریت گردش مکاتبات میان پرسنل سازمان بیش از پیش محسوس می باشد.نرم افزار علاوه بر بالا بردن ضریب اطمینان باعث [...]

۱۳۹۸/۸/۱۶ ۱۶:۱۵:۵۶

اتوماسیون همگام

امروزه با عنایت به حجم زیاد مکاتبات ، سازمانها و شرکتها نیاز به نرم افزار برای آرشیو اسناد و نیز مدیریت گردش مکاتبات میان پرسنل سازمان بیش از پیش محسوس می باشد.نرم افزار علاوه بر بالا بردن ضریب اطمینان باعث [...]