توضيحات پروژه

امروزه با عنایت به حجم زیاد مکاتبات ، سازمانها و شرکتها نیاز به نرم افزار برای آرشیو اسناد و نیز مدیریت گردش مکاتبات میان پرسنل سازمان بیش از پیش محسوس می باشد.نرم افزار علاوه بر بالا بردن ضریب اطمینان باعث تسریع امور و نیز افزایش قابل توجه بهره وری سازمان می گردد.همچنین استفاده از نرم افزارها هزینه ها را بطور قابل توجهی کاهش می دهد.استفاده از نرم افزار نیاز به استفاده از پرینتر،دستگاه کپی،فکس و اسکنر را بسیار کاهش داده و در نتیجه سربار هزینه خرید،تعویض قطعات،سرویس و نیز پیگیری و انجام امور مربوطه را تقریبا به صفر می رساند.ارائه راهکار نرم افزاری می بایست ویژگی های زیر را دارا باشد.