ارسال و دریافت فکس

 

این ماژول به عنوان یکی از مولفه های اساسی هر سیستم اتوماسیون اداری سازمان را قادر به  ارسال و دریافت فکس بصورت مکانیزه و بدون نیاز به ماشین فکس و بدون دخالت انسان می نماید, بدین صورت که فکس های دریافتی مستقیما توسط نرم افزار اخذ و در کارتابل کابر قرار می گیرند.همچنین هر یک از کاربران که دارای مجوز ارسال فکس باشند مستقیما از سیستم خود قادر به ارسال فکس به مقصد مورد نظر می باشند.همزمان با ارسال نسخه فکس شده امکان ارسال تصویر نامه به صورت ایمیل برای شخص مورد نظر نیز فراهم می باشد.

 

مزایای استفاده از ماژول ارسال و دریافت  فکس بصورت مکانیزه در اتوماسیون اداری همگام

  • عدم نیاز به دستگاه های فکس متعدد در سازمان
  • عدم نیاز به انسان برای اخذ،جمع آوری و توزیع فکس های دریافتی بین واحد های مختلف
  • قابلیت زمان بندی برای ارسال فکس
  • قابلیت گزارش گیری از فکس های دریافتی و ارسالی
  • ارسال نامه بصورت فکس و ایمیل بصورت همزمان
  • اخذ فکس و نشست آن بطور اتوماتیک در کارتابل دبیرخانه
  • صرفه جویی بسیار در زمان و هزینه کاغذ،رول فکس و . . .
  • عدم نیاز به تعمیر و نگهداری ماشین های فکس سازمان
  • درخواست فکس توسط هریک از کاربران برای ارسال به واحد دبیرخانه
  • . . .